Jyväskylä, 13.11.2014
Vapaa julkaistavaksi
 
Jyväskylän FinnMateria 2014 -messuilla huomio kaivosalan koulutukseen
 
Jyväskylän FinnMateria 2014 -messuilla 19.–20. marraskuuta on kattava ja ajankohtainen tietoiskuohjelma. Esimerkiksi Kaivosteollisuus ry pitää molempina messupäivinä kello 11.00 tietoiskut, joissa pureudutaan kaivosalan koulutuksen kehittämiseen.
 
Ensimmäisenä messupäivänä keskiviikkona käsittelyssä on kaivosalan ammatillisen koulutuksen kehittäminen teollisuuden näkökulmasta. Tästä on käynnistymässä tarveselvitys. Tavoitteena ei ole niinkään koulutuksen määrän vaan laadun lisääminen.
 
Toisena messupäivänä torstaina Kaivosteollisuus ry esittelee loppuvuonna ilmestyvää, täysin uudistettua Opetushallituksen kustantamaa ”Kaivos- ja louhintatekniikka” -oppikirjaa. Teoksen yli 40 kirjoittajaa ovat alan parhaita osaajia kotimaisista ja kansainvälisistä kaivos- sekä rakennusyrityksistä. Uudessa painoksessa on huomioitu myös viranomaisen näkemys, laitetekniikan kehitys sekä käyttöönotetut uudet innovaatiot. Yli 400-sivuinen kirja on tarkoitettu oppikirjaksi kaivos- ja kalliorakennusalan oppilaitoksille ja kursseille. Se soveltuu hyvin myös käsikirjaksi kaivoksille ja louhintatyömaille.
 
Tietoiskujen lisäksi FinnMateria 2014 -messuilla on 19. marraskuuta POHTOn järjestämä Kaivosvesien hallintaa käsittelevä huippuseminaari, jonka sisältö on suunniteltu yhteistyössä yritysten, tutkimuslaitosten ja viranomaisten kanssa.
 
Toisena messupäivänä Suomen Romukauppiaiden Liito järjestää perinteiset Luokittelupäivät. Näiden lisäksi Metso Minerals Oy toteuttaa molempina messupäivinä kaksi pienoisseminaaria. Vuorimiesyhdistyksen Geologijaoston Kairauspäivä pidetään jo ennen FinnMateria messujen alkua tiistaina 18. marraskuuta.
 
FinnMateria 2014 -erikoismessut järjestetään Jyväskylän Paviljongissa 19.–20. marraskuuta. Kyseessä on vuoden johtava kaivosteollisuuden, metallinjalostuksen, kiviainesteollisuuden sekä maarakentamisen tapahtuma. Viidensien FinnMateria -messujen järjestelyissä ovat mukana Jyväskylän Messut Oy:n kanssa Vuorimiesyhdistys ry, POHTO, Infra ry ja Suomen Romukauppiaiden liitto ry.
 
Lisätietoja FinnMateria 2014 -erikoismessuista:
myyntijohtaja Jyri Siekkinen, Jyväskylän Messut Oy, puh. (014) 334 0029, 050 522 9911, jyri.siekkinen at jklmessut.fi, www. finnmateria.fi