Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Tiedote 18.5.2017 | Julkaisuvapaa

JAMKin logistiikan opiskelijoita palkittiin Kuljetus 2017 -messuilla

JAMKin logistiikan koulutusohjelmasta insinööriksi (AMK) valmistuneen Juho Syrjälän opinnäytetyö ”Development of Transport Operations Management: Case Kuljetus Eklöf Oy” palkittiin Autotuojat ry:n stipendillä Kuljetus 2017 -messujen avajaisissa Jyväskylässä.

Opinnäytetyössä selvitettiin Kuljetus Eklöf Oy:n sisäisten johtamisprosessien toimivuutta sekä Lean-johtamisen soveltuvuutta palveluita tuottavassa yrityksessä. Tavoitteena oli tehostaa johtamisprosessien toimintaa ja luoda standardisoituja johtamisen toimintamalleja.

-Yrityksen kasvun myötä organisaatiorakenteen hallinnan merkitys ja sisäisen viestinnän tarve kasvaa. Kansainväliset toimitusketjut vaativat kuljetusyrityksiltä reagointikykyä nopeasti tapahtuviin aikataulumuutoksiin sekä kysynnän vaihteluun. Prosessien tehokkuuden tärkeys korostuu erityisesti, kun yrityksen toiminnot sijaitsevat useassa eri maassa. Tämä asettaa kuljetusyrityksen toiminnalle uudenlaisia vaatimuksia, toteaa Juho Syrjälä opinnäytetyössään.

Aihe on ajankohtainen, sillä kuljetusala on jatkuvien muutosten alla ja asiakkaiden ja toimintaympäristön vaatimukset ja odotukset yritystoimintaa kohtaan ovat kasvaneet. Syrjälän tutkimuksessa selvisi myös, kuinka Lean johtaminen voidaan tuoda osaksi palveluita tuottavan yrityksen johtamiskulttuuria.

Myös JAMKin logistiikan opiskelijat Joona Hintikka, Jukka Miinalainen, Toni Münster ja Lassi Saarela palkittiin stipendein. He toteuttivat projektin, jossa tutkittiin elintarvikekuljetusten olosuhteita ATP-sopimuksen mukaisessa lämpötilasäädellyssä kuormatilassa.

-Kuljetukset ovat tärkeä osa elintarvikkeiden kylmäketjua ja siten osa elintarviketurvallisuutta, haluttujen olosuhteiden toteutumisesta kaivattiin käytännön tutkimustietoa, projektin ohjaajana toiminut logistiikan lehtori Risto Pakarinen toteaa.

-Kuljetusliike Taipale Oy tarjosi todellisen ympäristön mittausten toteuttamiseen ja Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät Ry:n Toimitusjohtaja Seppo Tolonen toimi projektin taustalla tukena sekä tuomassa laajempaa asiantuntijanäkemystä suoritealan haasteista.

-Projekti oli innovatiivinen ja ryhmän ansio työssä oli mittalaitteiden ja menetelmien soveltaminen liikkuvan kuormatilan sisällä tapahtuvien muutosten havainnointiin. Työn tuloksina syntyi myös erinomaista materiaalia asian mahdollista jatkokehittämistä ja -tutkimusta varten, Pakarinen sanoo.
 

Lisätietoja:

Juho Syrjälä, 050 339 5524, syrjala.juho@gmail.com
Juha Sipilä, lehtori, 050 406 8732, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, teknologiayksikkö, logistiikka
 
Joona Hintikka, H8447@student.jamk.fi
Risto Pakarinen, lehtori, 040 631 1873, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, teknologiayksikkö, logistiikka
Riku Vainio, toimitusjohtaja, riku.vainio@kaukokiito.fi, Kuljetusliike Taipale Oy